Šta ako bismo na samo deset minuta mogli da se zaustavimo i dišemo? Samo na 10 minuta? To je manje od 1% našeg dana.

Odvojite 10 minuta i poslušajte prvu Dah meditaciju (preporučujemo da koristite slušalice).

Play