Duboko je ukorenjeno u nama da život posmatramo očima prošlosti. Prošla iskustva i predrasude koje smo stekli boje svaki naš trenutak u sadašnjosti i budućnosti. U ovoj meditaciji, izazivamo naš pogled na stvari.

Play