Biti prisutan sa onim što se dešava u nama i oko nas veliki je izazov. U ovoj Dah meditaciji vežbamo prisutnost u trenutku.

Play