Sve je više dokaza o tome koliko se naš život menja onda kada smo zahvalni. U ovoj meditaciji povezujemo se sa ovim kvalitetom u sebi.

Play